Резултати от проведения на 31.10.2020 г. изпит за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“

Уважаеми кандидати за участие в изпита за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“,

Индивидуалният резултат от проведения на 31.10.2020 г. изпит е публикуван в потребителския профил на всеки кандидат, в модул „Сертифициране на вътрешни одитори в публичния сектор“.

Допълнително ще публикуваме информация за реда и начина на получаване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ от лицата, успешно издържали изпита.

 

Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“

04.11.2020 г.