Мерки за превенция от COVID-19, при провеждане на изпита за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, който ще се проведе на 31.10.2020 г.

Уважаеми кандидати за участие в изпита за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“,

Уведомяваме Ви, че във връзка с предстоящия изпит за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, който ще се проведе на 31.10.2020 г. е необходимо да се запознаете с утвърдените от министъра на финансите „Мерки за превенция от COVID-19, които ще бъдат валидни при провеждането на изпита.

С цел опазване здравето на участниците в изпита приканваме всеки участник да се придържа към утвърдените противоепидемични мерки!

С пожелание за здраве и успех!

Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“

30.10.2020 г.