ПРОМЯНА НА МЯСТОТО НА ПРОВЕЖДАНЕ И ЦЕЛЕВАТА ГРУПА НА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ И ФУНКЦИЯТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР“

Уважаеми дами и господа,

Уважаеми колеги,

 

        Уведомяваме Ви, че планираното на 12 и 13 ноември 2020 г. дванадесето обучение по проект № BG05SFOP001-2.010-0001 с наименование „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор“ в к.к. Пампорово , хотел „Перелик“ с целева група вътрешни одитори и лица на ръководни длъжности в публичния сектор, се отлага и ще се проведе през месец декември 2020 г., в зависимост от развитието на епидемиологичната обстановка в страната.

Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ организира на 12 и 13 ноември 2020 г. провеждането на обучение в гр. Девин, СПА Хотел „Персенк", община Девин, област Смолян с целева група финансови контрольори и лица на ръководни длъжности в публичния сектор. На участниците ще бъдат представени актуализираните указания в областта на финансовото управление и контрол в публичния сектор, в т.ч. указанията за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност в организациите от публичния сектор.

Обръщаме внимание, че обучението е последното предвидено по проекта с целева група финансови контрольори и лица на ръководни длъжности в публичния сектор.

            Отново Ви уверяваме, че както досега, при провеждане на обучението ще бъдат взети всички необходими противоепидемични мерки за закрити обществени места, в съответствие със последните актуални заповедите на министъра на здравеопазването и за целта на обучението ще има възможност да вземат участие 30 души.

        Благодарим Ви за проявения интерес и ще Ви очакваме!

 Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“

 

 

Проект № BG05SFOP001-2.010-0001 с наименование „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


29.10.2020 г.