Провеждане на изпита за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ на 31.10.2020 г.

Уважаеми кандидати в изпита за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“,

 

Във връзка Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. и Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г., както и дадени допълнителни разяснения от Министерството на здравеопазването, Ви уведомяваме, че на 31.10.2020 г. (събота) изпитът за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ ще бъде проведен.

Обръщаме внимание, че до двете зали, в които ще се проведе изпита няма да се допускат лица с повишена телесна температура и грипоподобни симптоми. Това ограничение е съобразено с цитираните заповеди, както и с чл. 63, ал. 9 и чл. 63в от Закона за здравето.

На лицата, които не успеят да присъстват на изпита, ще им се възстанови заплатената такса, след подаване на заявление до министъра на финансите, в което да е посочена банковата сметка, по която да се възстанови таксата.

 

Нека бъдем отговорни и да се пазим взаимно - Бъдете здрави!

Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“


28.10.2020 г.