Видео указание за мястото и реда за провеждане на изпита за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, който ще се проведе на 31.10.2020 год.


Уважаеми кандидати,

Във връзка с предстоящия изпит за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ подготви за Вас образователен видеоклип за реда и начина на провеждане на изпита, който ще се проведе на 31.10.2020 г. в Университета за национално и световно стопанство.

При възникнали въпроси относно провеждането на изпита, може да ги зададете на електронна поща: [email protected].

 

С пожелание за успешно представяне на изпита!

 

Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“


23.10.2020 г.