Информация за мястото и началният час на изпита за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“


        Уважаеми кандидати за участие в изпита за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“,

        Изпитът за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ ще се проведе на два пъти в рамките на деня – с начален час 9:30 ч. и 15:30 ч. при спазване на въведените със заповеди на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки за закрити помещения.

        В потребителския профил на допуснатите до изпита кандидати, в модул „Сертифициране на вътрешни одитори в публичния сектор“ е публикувана информация за мястото на провеждане и началния час на изпита.

        Обръщаме внимание, че влизането на кандидатите в залите започва сутринта в 8:30 ч. и след обяд в 14:30 ч.

        Преди явяването на изпита е необходимо да се запознаете с публикуваните „Мерки за превенция от COVID-19, при провеждане на изпита за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, който ще се проведе на 31.10.2020 г.“.

 

Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“


21.10.2020 г.