Допуснати и недопуснати кандидати до изпита за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“

Уважаеми кандидати за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“,

 

В потребителския профил на всеки, в модул „Сертифициране на вътрешните одитори в публичния сектор“, има въведена информация за статуса на „допуснат“/„недопуснат“ до участие в изпита, който ще се проведе на 31.10.2020 г. За кандидатите, които са „недопуснати“ до изпита е налична информация за обстоятелствата и причините за недопускането до участие в изпита.

 

За допълнителна информация, може да се обадите на телефон 02/98592352 – г-жа Генка Христова.


Дирекция "Методология на контрола и вътрешен одит"

23.09.2020 г.