Стартиране на присъствени обучения по проект „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор“Уважаеми дами и господа,

Уважаеми колеги,

 

            В изпълнение на проект № BG05SFOP001-2.010-0001 с наименование „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор“ по административен договор № BG05SFOP001-2.010-0001-СО1/02.11.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /БФП/ по Оперативна програма „Добро управление" (ОПДУ) 2014 - 2020 г., Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ организира първото обучение в страната.

            Обучението ще се проведе на 18 и 19 юни 2020 г. в хотел „Роял Палас Хелена Парк“, к.к. Слънчев бряг с участието на вътрешни одитори и лица на ръководни длъжности. На участниците ще бъдaт представени актуализираните указания в областта на финансовото управление и контрол в публичния сектор .

Бихме искали да Ви уверим, че при провеждане на обучението ще бъдат спазени всички необходими мерки, в съответствие със заповедите на министъра на здравеопазването и Указанията за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в България, издадени от Министерството на туризма. Хотел „Роял Палас Хелена Парк“ има утвърден Правилник за работа в условия на пандемия Covid-19 и гарантира, че прилага всички мерки за работа в условия на риск от разпространение на COVID-19, съобразно указанията и препоръките на Световната здравна организация, Министерство на здравеопазването и Министерство на туризма.

В следствие на обявената епидемична обстановка и предвид необходимостта от спазване на мерките за социална дистанция и капацитета на местата за настаняване, възможността за включване в обучението е ограничена. В тази връзка прилагаме списък на лицата, потвърдени за участие в обучението. Обръщаме внимание, че при провеждането на следващите обучения, дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ ще включи приоритетно лицата, които са заявили желание за участие, но поради горепосочените причини не са включени в първото обучение.

Благодарим Ви за проявения интерес и ще Ви очакваме!


Дирекция "Методология на контрола и вътрешен одит"16.06.2020 г.