ПРОВЕЖДАНЕ НА БЕЗПЛАТНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ - УЕБИНАР

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с наскоро актуализираната методология по ФУК и вътрешен одит в публичния сектор, която следва да се прилага от организациите от публичния сектор, както и поради настъпилата непредвидена епидемиологична обстановка и обявяване на извънредно положение в страната, колегите – вътрешни одитори, финансови контрольори и ръководители към момента нямат възможност да участват в обученията, предвидени по проекта по ОПДУ, тъй като те са отложени за времето след отмяна на извънредното положение.

В тази връзка предлагаме на Вашето внимание една инициатива, която няма за цел да замести отложените обучения, но би могла да Ви даде известна възможност, да получите информация по отделни аспекти на методологията и да зададете свои въпроси по нея.

Ръководителят на екипа, изготвил проекта на актуализираните методологии - г-н Тодор Янкулов ще  подготви и представи чрез платформа за онлайн видео-връзка кратко представяне на промените и спецификите на Указанията за управление на риска. Това е една от темите, по която има най-много промени. Формата, който ще се приложи е презентация в рамките на 45 минути до 1 час. След това ще има кратък панел за отговори на въпроси. Подобни въпроси могат да се задават в чата на платформата или да са изпратени предварително. След приключване на онлайн сесията може да изпращате Вашите въпроси и коментари, които да вземем предвид за целите на обученията по проекта на следния имейл адрес: [email protected].

Обучението ще се проведе на 28 април/вторник/ от 16.00 ч. Надяваме се че времето в края на работния ден ще бъде по-удобно за участниците. За провеждане на обучението ще се използва „Zoom“, като с оглед да не се претовари системата, броят на участниците ще бъде до 70 души. Ако има по-висок интерес, имаме готовност да се повтори същата тема на 30 април/четвъртък/. За организиране на събитието, моля на посочения имейл адрес да изпратите Вашите имейли, на които да Ви бъдат изпратени покани за достъп до онлайн обучението. Отново напомняме, че такси за участието не се дължат.

В случай на сериозен интерес сред участниците, през месец май може да бъде проведено още едно едночасово обучение по въпроси, свързани с одит на информационните технологии. В него ще се засегнат въпроси, свързани с обхват (информационна сигурност, общи и application контроли) цели, специфична експертиза, която е необходима, как и защо могат да бъдат проверявани компоненти на ИТ средата в една организация – базови теми, които да повишат разбирането на колегите одитори.

За участие в онлайн обучението, моля да посочите име и фамилия, длъжност, тел. за връзка и електронна поща на участниците в срещата. Заявките ще очакваме на следния ел. адрес: [email protected].

За допълнителни въпроси или уточнения може да се обръщате към Валентин Бонев – началник на отдел „Методология на контрола“ в дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ на телефон 02/9859 5254, или на телефон 02/9859 2351.

 

Поздрави и бъдете здрави!

Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“.

16.04.2020 г.