Нова магистърска програма "Вътрешен одит" в УНСС

Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми колеги,

Във връзка със Стратегическа цел № 4 „Промени в образователната система с насоченост към компетентни и подготвени кадри в сферата на контрола“ от Стратегията за развитие на вътрешния контрол в публичния сектор на Република България 2018-2020 г., Ви уведомяваме, че Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) в сътрудничество с Института на вътрешните одитори в България стартира съвременно обучение по магистърска програма „Вътрешен одит“.

Магистърската програма е отворена за всички, които проявяват интерес и желание да развият своите компетенции и умения в областта на контрола и вътрешния одит.

Повече информация за магистърската програма може да научите от приложеното писмо, както и на следния адрес: https://magistri.unwe.bg/.Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“


11.07.2019 г.