Обновление на ИСФУКВО

Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че от днес, 28.06.2019 г. Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит (ИСФУКВО) е с нова визия и функционалности.

Усъвършенстваната система предоставя по-лесен, бърз и удобен достъп до публикуваната от дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ информация за законодателството и методологията, свързани с осъществяването на финансовото управление и контрол и вътрешния одит в публичния сектор.

Разработена е и нова функционалност на секцията „Сертифициране на ВО в ПС“, чрез която бъдещите участници в изпита за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ от днес биха могли да се регистрират, като по този начин при насрочени сесии ще могат да подават заявление за участие в изпита и придружаващите го документи по електронен път. Ръководството, относно начина и реда за електронно подаване на заявление за изпит, е публикувано в раздел „Помощ“.

 

С пожелания за приятна, полезна и безпроблемна работа с обновената информационна система,

 

                                                                                                                 Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“


28.06.2019 г.