СПИСЪК НА ЛИЦАТА, УСПЕШНО ИЗДЪРЖАЛИ ИЗПИТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ "ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР",ПРОВЕДЕН НА 18.05.2019 г.

 

            Уважаеми дами и господа,

 

            Приложено може да намерите списък на лицата, успешно издържали изпита за придобиване на сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", проведен на 18.05.2019 г.

 

                                                                           Дирекция "Методология на контрола и вътрешен одит"

23.05.2019 г.