СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ИЗПИТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ "ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР", КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.05.2019 г., В УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО, ГР. СОФИЯ, СТУДЕНТСКИ ГРАД "ХР. БОТЕВ", УЛ. "8-МИ ДЕКЕМВРИ" С РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗАЛИ/СЕКТОРИ

 

             Уважаеми кандидати,

            Поради големият брой кандидати допуснати до участие в изпита за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, същият ще се проведе на два пъти в рамките на деня - с начален час 9.30 ч. и 15.30 ч.

            Списъците с разпределението на кандидатите по зали и сектори може да намерите в прикачените файлове.

            Обръщаме внимание, че началния час на влизането на кандидатите в залите е 8.30 ч., и съответно 14.30 ч. за изпита след обяд.

 

                                                                     Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“

10.05.2019 г.