Публикуване на примерен тест от обучение относно придобиването на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“

 

Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми колеги,

Предлагаме на Вашето внимание примерен тест от проведено през 2019 г. в Школата по публични финанси към Министерство на финансите обучение, свързано с придобиването на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“.

Тестът може да намерите като прикачен файл към съобщението.

 

 

                                                                                                     Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“

08.05.2019 г.