Видео указание за мястото и реда за провеждане на изпита за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ в електронен вариант

           

            Уважаеми кандидати,

            Във връзка с предстоящия изпит за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ подготви за Вас образователен видеоклип за реда и начина на провеждане на изпита, който ще се проведе на 18.05.2019 г. в Университета за национално и световно стопанство.

            Списъкът на лицата, допуснати до изпита с разпределението им по зали и сектори, ще бъде публикуван до 13.05.2019 г. на интернет страницата на Министерството на финансите, както и в секции „Новини и актуална информация“ и „Сертифициране на ВО/Актуална информация“ на Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит.

При допълнително възникнали въпроси относно провеждането на изпита може да ги зададете на електронна поща: mc@minfin.bg

            С пожелание за успешно представяне на изпита!

 

                                                                               Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“

 

 

08.05.2019 г.