Списък на лицата, допуснати до изпита за придобиване на сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", който ще се проведе на 18.05.2019 г.

 

Уважаеми кандидати,

         

      Списъкът на лицата, допуснати до изпита за придобиване на сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", който ще се проведе на 18 май 2019 г. е публикуван в сектор Сертифициране на ВО/Актуална информация.

 

 

 

                                                           Дирекция "Методология на контрола и вътрешен одит"

02.05.2019 г.