СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ИЗПИТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ "ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР", КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.05.2019 Г.

Списък

02.05.2019 г.