Публикуване на примерен тест от обучение относно придобиването на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“

Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми колеги,

Предлагаме на Вашето внимание примерен тест от проведено през 2017 г. в Школата по публични финанси към Министерството на финансите обучение, свързано с придобиването на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“.

В Школата по публични финанси има планирани още две обучения през месец април 2019 г., като след приключването им, ще публикуваме примерния тест, разработен за конкретните модули.

Тестът за 2017 г. може да намерите като прикачен файл към съобщението.

Обръщаме внимание, че въпросите са изготвени за действащата към съответния период нормативна уредба.

 

 

                                                                                           Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“

20.03.2019 г.