ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТ

 

Уважаеми кандидати за придобиване на сертификат "ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР",


         Уведомяваме Ви, че информацията, свързана с подготовката за изпита за придобиване на горепосочения сертификат, може да намерите в сектор „Сертифициране на ВО“/ раздел „Актуална информация“.

18.03.2019 г.