Често задавани въпроси

Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми колеги,

Във връзка с повишения интерес относно сформирането на одитните комитети в организациите от публичния сектор, дирекция "Методология на контрола и вътрешен одит" периодично ще публикува становища по зададeните от Вас въпроси.

Също така, предлагаме на Вашето внимание писмо-отговор от дирекция "Модернизация на администрацията" в Администрация на Министерския съвет, относно изплащането на възнаграждение на членовете на одитни комитети в организациите от публичния сектор.

 

 

 

                       С пожелание за спорна работа,

                                                                                      Дирекция "Методология на контрола и вътрешен одит"