Указания за приоритетни цели и области за одитиране при планиране на дейността по вътрешен одит за 2021 г. Указание18.11.2020
Наръчник за вътрешен одит Други11.03.2020
Въпросник за дейността по вътрешен одит за 2019 г. Образец16.12.2019
Указания за приоритетни цели и области за одитиране при планиране на дейността по вътрешен одит за 2020 г. Указание27.11.2019
Указания за приоритетни цели и области за одитиране при планиране на дейността по вътрешен одит за 2019 г. Документ04.12.2018
Въпросник за годишно докладване на дейността по вътрешен одит за 2018 г. Образец04.12.2018
Справка за структурата и числеността на Звеното за вътрешен одит Образец24.08.2018
Указания за приоритетни цели и области за одитиране при планиране на дейността по вътрешен одит за 2018 г. Документ18.12.2017
Въпросник за годишно докладване на дейността по вътрешен одит за 2017 г. Образец18.12.2017
Анекс 2 Образец16.02.2017