Звена за вътрешен одит

Тук може да намерите информация за звената за вътрешен одит в организациите от публичния сектор и наличието на сформиран одитен комитет в тях.


Община Елин ПелинОбщинаНе210СекторДействащо
Община ЕлховоОбщинаНе210ЗвеноДействащо
Община ЕтрополеОбщинаНе011Вътрешен одиторДействащо
Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно - почивно делоВРБНе422ЗвеноДействащо
Изпълнителна агенция по горитеВРБНе454ЗвеноДействащо
Община ИсперихОбщинаНе221ЗвеноДействащо
Община ИхтиманОбщинаНе220ЗвеноДействащо
Община КаварнаОбщинаНе232ЗвеноДействащо
Община КазанлъкОбщинаНе232ЗвеноДействащо
Община КаменоОбщинаНе210ЗвеноДействащо
Община КарловоОбщинаНе233ЗвеноДействащо
Община КарнобатОбщинаНе221ЗвеноДействащо
Община КирковоОбщинаНе232ЗвеноДействащо
Община КнежаОбщинаНе222ЗвеноДействащо
Община КозлодуйОбщинаНе210ЗвеноДействащо
Комисия за енергийно и водно регулиранеПРБНе221ЗвеноДействащо
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имуществоПРБНе242ЗвеноДействащо
Комисия за регулиране на съобщениятаПРБНе221ЗвеноДействащо
Комисия за финансов надзорПРБНе442ЗвеноДействащо
Община КостинбродОбщинаНе211Вътрешен одиторДействащо