Звена за вътрешен одит

Тук може да намерите информация за звената за вътрешен одит в организациите от публичния сектор и наличието на сформиран одитен комитет в тях.


Държавен фонд "Земеделие"Други организацииНе21818ДирекцияДействащо
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременниВРБНе453ЗвеноДействащо
Държавна агенция "Електронно управление"ПРБНе443ЗвеноДействащо
Държавна агенция "Разузнаване"ПРБНе000ЗвеноДействащо
Държавна агенция „Технически операции”ПРБНе440ЗвеноДействащо
Държавна комисия по сигурността на информациятаПРБНе222ЗвеноДействащо
Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"Търговски дружества и държавни предприятияНе222ОтделДействащо
Община Елин ПелинОбщинаНе210СекторДействащо
Община ЕлховоОбщинаНе210ЗвеноДействащо
Община ЕтрополеОбщинаНе012Вътрешен одиторДействащо
Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно - почивно делоВРБНе422ЗвеноДействащо
Изпълнителна агенция по горитеВРБНе452ЗвеноДействащо
Община ИсперихОбщинаНе221ЗвеноДействащо
Община ИхтиманОбщинаНе220ЗвеноДействащо
Община КаварнаОбщинаНе232ЗвеноДействащо
Община КазанлъкОбщинаДа232ЗвеноДействащо
Община КайнарджаОбщинаНе222ЗвеноДействащо
Община КаменоОбщинаНе210ЗвеноДействащо
Община КарловоОбщинаДа233ЗвеноДействащо
Община КарнобатОбщинаНе221ЗвеноДействащо