Звена за вътрешен одит

Тук може да намерите информация за звената за вътрешен одит в организациите от публичния сектор и наличието на сформиран одитен комитет в тях.


Държавна агенция „Технически операции”ПРБНе440ЗвеноДействащо
Държавна комисия по сигурността на информациятаПРБНе222ЗвеноДействащо
Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"Търговски дружества и държавни предприятияНе222ОтделДействащо
Община Елин ПелинОбщинаНе210СекторДействащо
Община ЕлховоОбщинаНе210ЗвеноДействащо
Община ЕтрополеОбщинаНе012Вътрешен одиторДействащо
Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно - почивно делоВРБНе422ЗвеноДействащо
Изпълнителна агенция по горитеВРБНе454ЗвеноДействащо
Община ИсперихОбщинаНе221ЗвеноДействащо
Община ИхтиманОбщинаНе220ЗвеноДействащо
Община КаварнаОбщинаНе232ЗвеноДействащо
Община КазанлъкОбщинаНе232ЗвеноДействащо
Община КайнарджаОбщинаНе222ЗвеноДействащо
Община КаменоОбщинаНе210ЗвеноДействащо
Община КарловоОбщинаДа233ЗвеноДействащо
Община КарнобатОбщинаНе221ЗвеноДействащо
Община КирковоОбщинаНе232ЗвеноДействащо
Община КнежаОбщинаНе222ЗвеноДействащо
Община КозлодуйОбщинаНе210ЗвеноДействащо
Комисия за енергийно и водно регулиранеПРБНе221ЗвеноДействащо