Звена за вътрешен одит

Тук може да намерите информация за звената за вътрешен одит в организациите от публичния сектор и наличието на сформиран одитен комитет в тях.


Народно събраниеПРБНе665ОтделДействащо
Администрация на президентствотоПРБНе221ЗвеноДействащо
Министерски съвет ПРБНе453ЗвеноДействащо
Министерство на финанситеМинистерствоДа1099ОтделДействащо
Министерство на външните работиМинистерствоНе10106ДирекцияДействащо
Министерство на отбранатаМинистерствоДа10149ДирекцияДействащо
Министерство на вътрешните работиМинистерствоНе101110ДирекцияДействащо
Министерство на правосъдиетоМинистерствоДа10108ДирекцияДействащо
Министерство на икономикатаМинистерствоДа1064ДирекцияДействащо
Министерство на труда и социалната политикаМинистерствоДа10109ДирекцияДействащо
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщениятаМинистерствоДа10109ДирекцияДействащо
Министерство на земеделието, храните и горитеМинистерствоДа101410ДирекцияДействащо
Министерство на здравеопазванетоМинистерствоДа101110ЗвеноДействащо
Министерство на културатаМинистерствоДа444ЗвеноДействащо
Министерство на образованието и наукатаМинистерствоДа101110ЗвеноДействащо
Министерство на регионалното развитие и благоустройствотоМинистерствоДа10107ДирекцияДействащо
Министерство на младежта и спортаМинистерствоДа662ЗвеноДействащо
Национална служба за охранаПРБНе433ЗвеноДействащо
Комисия за регулиране на съобщениятаПРБНе221ЗвеноДействащо
Национален статистически институтПРБНе442ЗвеноДействащо