Звена за вътрешен одит

Тук може да намерите информация за звената за вътрешен одит в организациите от публичния сектор и наличието на сформиран одитен комитет в тях.


Народно събраниеПРБНе665ОтделДействащо
Администрация на президентствотоПРБНе221ЗвеноДействащо
Министерски съвет ПРБНе453ЗвеноДействащо
Министерство на финанситеМинистерствоДа10910ОтделДействащо
Министерство на външните работиМинистерствоНе10108ДирекцияДействащо
Министерство на отбранатаМинистерствоНе10149ДирекцияДействащо
Министерство на вътрешните работиМинистерствоНе101110ДирекцияДействащо
Министерство на правосъдиетоМинистерствоДа10108ДирекцияДействащо
Министерство на икономикатаМинистерствоДа1064ДирекцияДействащо
Министерство на труда и социалната политикаМинистерствоДа10109ДирекцияДействащо
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщениятаМинистерствоДа10109ДирекцияДействащо
Министерство на земеделието, храните и горитеМинистерствоДа10149ДирекцияДействащо
Министерство на здравеопазванетоМинистерствоДа10109ДирекцияДействащо
Министерство на културатаМинистерствоДа444ЗвеноДействащо
Министерство на образованието и наукатаМинистерствоДа10109ЗвеноДействащо
Министерство на регионалното развитие и благоустройствотоМинистерствоДа10107ДирекцияДействащо
Министерство на младежта и спортаМинистерствоДа662ЗвеноДействащо
Национална служба за охранаПРБНе443ЗвеноДействащо
Комисия за регулиране на съобщениятаПРБНе221ЗвеноДействащо
Национален статистически институтПРБНе442ЗвеноДействащо