Звена за вътрешен одит

Тук може да намерите информация за звената за вътрешен одит в организациите от публичния сектор и наличието на сформиран одитен комитет в тях.


Народно събраниеПРБНе665ОтделДействащо
Администрация на президентствотоПРБНе221ЗвеноДействащо
Министерски съвет ПРБНе453ЗвеноДействащо
Министерство на финанситеМинистерствоДа1099ОтделДействащо
Министерство на външните работиМинистерствоНе10106ДирекцияДействащо
Министерство на отбранатаМинистерствоНе101411ДирекцияДействащо
Министерство на вътрешните работиМинистерствоНе10115ДирекцияДействащо
Министерство на правосъдиетоМинистерствоНе10108ДирекцияДействащо
Министерство на икономикатаМинистерствоДа1064ДирекцияДействащо
Министерство на труда и социалната политикаМинистерствоДа10109ДирекцияДействащо
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщениятаМинистерствоДа10109ДирекцияДействащо
Министерство на земеделието, храните и горитеМинистерствоДа10149ДирекцияДействащо
Министерство на здравеопазванетоМинистерствоДа10109ДирекцияДействащо
Министерство на културатаМинистерствоДа444ЗвеноДействащо
Министерство на образованието и наукатаМинистерствоДа101010ЗвеноДействащо
Министерство на регионалното развитие и благоустройствотоМинистерствоДа10107ДирекцияДействащо
Министерство на младежта и спортаМинистерствоДа662ЗвеноДействащо
Национална служба за охранаПРБНе443ЗвеноДействащо
Комисия за регулиране на съобщениятаПРБНе221ЗвеноДействащо
Национален статистически институтПРБНе442ЗвеноДействащо