Звена за вътрешен одит

Тук може да намерите информация за звената за вътрешен одит в организациите от публичния сектор и наличието на сформиран одитен комитет в тях.


Държавна агенция "Държавен резерв и военновременниВРБНе452ЗвеноДействащо
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната средаВРБНе111ЗвеноДействащо
Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно - почивно делоВРБНе422ЗвеноДействащо
Дирекция за национален строителен контролВРБНе210Вътрешен одиторДействащо
Център за развитие на човешките ресурсиВРБНе222ЗвеноДействащо
ДАНСДруги организацииНе220ЗвеноДействащо
КРДОПБГДСРСБНАДруги организацииНе211СекторДействащо
Държавен фонд "Земеделие"Други организацииНе21815ДирекцияДействащо
Изпълнителна агенция по горитеЗадължени по законНе452ЗвеноДействащо
Агенция за социално подпомаганеЗадължени по законНе10108ДирекцияДействащо
Агенция по заетосттаЗадължени по законНе10104ДирекцияДействащо
НАПЗадължени по законНе1099ДирекцияДействащо
Агенция "Митници"Задължени по законНе431ОтделДействащо
Прокуратура на РБЗадължени по законНе10106ЗвеноДействащо
Агенция "Пътна инфраструктура"Задължени по законНе10106ДирекцияДействащо
Бъгларска агенция по безопасност на хранитеЗадължени по законНе441ДирекцияДействащо
Министерство на околната среда и водитеМинистерствоДа10107ДирекцияДействащо
Министерство на туризмаМинистерствоНе221ЗвеноДействащо
Министерство на енергетикатаМинистерствоДа1055ДирекцияДействащо
Министерство на финанситеМинистерствоДа1099ОтделДействащо