Звена за вътрешен одит

Тук може да намерите информация за звената за вътрешен одит в организациите от публичния сектор и наличието на сформиран одитен комитет в тях.


Агенция "Митници"ВРБНе431ОтделДействащо
Агенция за социално подпомаганеВРБНе10108ДирекцияДействащо
Агенция по заетосттаВРБНе10104ДирекцияДействащо
НАПВРБНе1099ДирекцияДействащо
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременниВРБНе453ЗвеноДействащо
Изпълнителна агенция по горитеВРБНе452ЗвеноДействащо
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната средаВРБНе111ЗвеноДействащо
Прокуратура на РБВРБНе10106ЗвеноДействащо
Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно - почивно делоВРБНе422ЗвеноДействащо
Бъгларска агенция по безопасност на хранитеВРБНе442ДирекцияДействащо
Дирекция за национален строителен контролВРБНе210Вътрешен одиторДействащо
Център за развитие на човешките ресурсиВРБНе222ЗвеноДействащо
"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАДДруги организацииНе653ДирекцияДействащо
ДАНСДруги организацииНе220ЗвеноДействащо
ДП "Транспортно строителство и възстановяване" - главно управлениеДруги организацииНе550ДирекцияДействащо
КРДОПБГДСРСБНАДруги организацииНе211СекторДействащо
Държавен фонд "Земеделие"Други организацииНе21818ДирекцияДействащо
ДП "Ръководство на въздушното движение"Други организацииНе133СекторДействащо
Агенция за ядрено регулиранеЗадължени по законНе221ЗвеноДействащо
Селскостопанска академияЗадължени по законНе442ОтделДействащо