Звена за вътрешен одит

Тук може да намерите информация за звената за вътрешен одит в организациите от публичния сектор и наличието на сформиран одитен комитет в тях.


Национална служба за охранаПРБНе443ЗвеноДействащо
Комисия за регулиране на съобщениятаПРБНе221ЗвеноДействащо
Национален статистически институтПРБНе442ЗвеноДействащо
Комисия за финансов надзорПРБНе443ЗвеноДействащо
Държавна комисия по сигурността на информациятаПРБНе222ЗвеноДействащо
Национален осигурителен институтПРБНе101010ДирекцияДействащо
Национална здравноосигурителна касаПРБНе10109ДирекцияДействащо
Българска национална телевизияПРБНе665ДирекцияДействащо
Българско национално радиоПРБНе443ОтделДействащо
Сметна палатаПРБНе443ЗвеноДействащо
Висш съдебен съветПРБНе10106ДирекцияДействащо
Агенция за социално подпомаганеВРБНе10106ДирекцияДействащо
Агенция по заетосттаВРБНе10104ДирекцияДействащо
НАПВРБНе1099ДирекцияДействащо
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременниВРБНе453ЗвеноДействащо
Изпълнителна агенция по горитеВРБНе454ЗвеноДействащо
Държавен фонд "Земеделие"Други организацииНе21818ДирекцияДействащо
Българска академия на науките - СофияПРБНе652ОтделДействащо
Агенция "Митници"ВРБНе431ОтделДействащо
Община АйтосОбщинаНе220ЗвеноДействащо