Звена за вътрешен одит

Тук може да намерите информация за звената за вътрешен одит в организациите от публичния сектор и наличието на сформиран одитен комитет в тях.


Национална служба за охранаПРБНе433ЗвеноДействащо
Комисия за регулиране на съобщениятаПРБНе221ЗвеноДействащо
Национален статистически институтПРБНе442ЗвеноДействащо
Комисия за финансов надзорПРБНе442ЗвеноДействащо
Държавна комисия по сигурността на информациятаПРБНе222ЗвеноДействащо
Национален осигурителен институтПРБНе10109ДирекцияДействащо
Национална здравноосигурителна касаПРБНе10107ДирекцияДействащо
Българска национална телевизияПРБНе665ДирекцияДействащо
Българско национално радиоПРБНе443ОтделДействащо
Сметна палатаПРБНе443ЗвеноДействащо
Висш съдебен съветПРБНе10106ДирекцияДействащо
Агенция за социално подпомаганеЗадължени по законНе10108ДирекцияДействащо
Агенция по заетосттаЗадължени по законНе10104ДирекцияДействащо
НАПЗадължени по законНе1099ДирекцияДействащо
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременниВРБНе452ЗвеноДействащо
Изпълнителна агенция по горитеЗадължени по законНе452ЗвеноДействащо
Държавен фонд "Земеделие"Други организацииНе21815ДирекцияДействащо
Българска академия на науките - СофияПРБНе652ОтделДействащо
Агенция "Митници"Задължени по законНе431ОтделДействащо
Община АйтосОбщинаНе220ЗвеноДействащо