Звена за вътрешен одит

Тук може да намерите информация за звената за вътрешен одит в организациите от публичния сектор и наличието на сформиран одитен комитет в тях.


Община АйтосОбщинаНе220ЗвеноДействащо
Община БелославОбщинаНе220ЗвеноДействащо
Община БоляровоОбщинаНе010Вътрешен одиторДействащо
Община БрезовоОбщинаНе010Вътрешен одиторДействащо
Община Бяла ВарнаОбщинаНе220ЗвеноДействащо
Община ДевняОбщинаНе210Вътрешен одиторДействащо
Община ГлавиницаОбщинаНе210Вътрешен одиторДействащо
Община ДългополОбщинаНе220ЗвеноДействащо
Община Елин ПелинОбщинаНе210СекторДействащо
Община ЕлховоОбщинаНе210ЗвеноДействащо
Община ИхтиманОбщинаНе220ЗвеноДействащо
Община КаменоОбщинаНе210ЗвеноДействащо
Община КозлодуйОбщинаНе210ЗвеноДействащо
Община КотелОбщинаНе210ЗвеноДействащо
Община КукленОбщинаНе110Вътрешен одиторДействащо
Община ОмуртагОбщинаНе220СекторДействащо
Община РодопиОбщинаНе310Вътрешен одиторДействащо
Община РуенОбщинаНе220СекторДействащо
Община СадовоОбщинаНе220ЗвеноДействащо
Община ПриморскоОбщинаНе220ЗвеноДействащо