Звена за вътрешен одит

Тук може да намерите информация за звената за вътрешен одит в организациите от публичния сектор и наличието на сформиран одитен комитет в тях.


Община АйтосОбщинаНе220ЗвеноДействащо
Община ВършецОбщинаНе210Вътрешен одиторДействащо
Община ГлавиницаОбщинаНе210Вътрешен одиторДействащо
Община ДевняОбщинаНе210Вътрешен одиторДействащо
Община ГулянциОбщинаНе210Вътрешен одиторДействащо
Община ДългополОбщинаНе220ЗвеноДействащо
Община Елин ПелинОбщинаНе210СекторДействащо
Община ЕлховоОбщинаНе210ЗвеноДействащо
Община КозлодуйОбщинаНе210ЗвеноДействащо
Община КостинбродОбщинаНе220ЗвеноДействащо
Община КотелОбщинаНе210ЗвеноДействащо
Община ИхтиманОбщинаНе220ЗвеноДействащо
Община КаменоОбщинаНе210ЗвеноДействащо
Община ОмуртагОбщинаНе220СекторДействащо
Община РодопиОбщинаНе220ЗвеноДействащо
Община РуенОбщинаНе220СекторДействащо
Община СвогеОбщинаНе220ЗвеноДействащо
Община СевлиевоОбщинаНе220ЗвеноДействащо
Община СтралджаОбщинаНе210СекторДействащо
Община СтрумяниОбщинаНе010ЗвеноДействащо