Звена за вътрешен одит

Тук може да намерите информация за звената за вътрешен одит в организациите от публичния сектор и наличието на сформиран одитен комитет в тях.


Община АйтосОбщинаНе220ЗвеноДействащо
Община БелославОбщинаНе220ЗвеноДействащо
Община ГлавиницаОбщинаНе210Вътрешен одиторДействащо
Община ДевняОбщинаНе210Вътрешен одиторДействащо
Община ДългополОбщинаНе220ЗвеноДействащо
Община Елин ПелинОбщинаНе210СекторДействащо
Община ЕлховоОбщинаНе210ЗвеноДействащо
Община ИхтиманОбщинаНе220ЗвеноДействащо
Община КаменоОбщинаНе210ЗвеноДействащо
Община КотелОбщинаНе210ЗвеноДействащо
Община КозлодуйОбщинаНе210ЗвеноДействащо
Община ОмуртагОбщинаНе220СекторДействащо
Община РодопиОбщинаНе230ЗвеноДействащо
Община РуенОбщинаНе220СекторДействащо
Община ПриморскоОбщинаНе220ЗвеноДействащо
Община СевлиевоОбщинаНе220ЗвеноДействащо
Община СливницаОбщинаНе110Вътрешен одиторДействащо
Община СтралджаОбщинаНе210СекторДействащо
Община СтрумяниОбщинаНе010ЗвеноДействащо
Община ЦаревоОбщинаНе220ЗвеноДействащо