Skip Navigation Links
Документи
Добри практики
Новини и актуална информация
Регистър на ЗВО
Сертифициране на ВО
Регистър на СВО
Въпроси и отговори
 Документи >> Детайли
Информацията, съдържаща лични данни в ИСФУКВО е временно недостъпна, поради реорганизация на системата.
 Документи

Тук може да намерите нормативните актове в областта на финансовото управление и контрол и вътрешния одит в публичния сектор, както и всички насоки, указания, наръчници и други документи,издадени от министъра на финансите.