Skip Navigation Links
Документи
Добри практики
Новини и актуална информация
Регистър на ЗВО
Сертифициране на ВО
Регистър на СВО
Въпроси и отговори
 Документи >> Актуална информация
Информацията, съдържаща лични данни в ИСФУКВО е временно недостъпна, поради реорганизация на системата.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор


01.10.2018

 

 

Уважаеми дами и господа,

Уважаеми колеги,

 

На 28.09.2018 г. на Портала за обществени консултации беше публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Проектът е изготвен във връзка с усъвършенстване на законодателството в сферата на финансовото управление и контрол в публичния сектор и прецизиране на разпоредбите на закона с цел отстраняване на неясноти и премахването на дублирани текстове и на неактуални такива. Направени са изменения и в Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

 

                                                                                                                            Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“