Skip Navigation Links
Документи
Добри практики
Новини и актуална информация
Регистър на ЗВО
Сертифициране на ВО
Регистър на СВО
Въпроси и отговори
 Документи >> Актуална информация
Информацията, съдържаща лични данни в ИСФУКВО е временно недостъпна, поради реорганизация на системата.
Справка на извършените външни оценка по реда на Наредба № 1 от 30.03.2017 г. за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване качеството на одитната дейност


13.09.2018

 

Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми колеги,

В съответствие с чл. 14, ал. 2 от Наредба № 1 от 30.03.2017 г. за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване качеството на одитната дейност публикуваме информация за извършените външни оценки за периода 2017 – 2018 г. в организации от публичния сектор.

Обръщаме внимание, че съгласно чл. 14, ал. 1 от Наредба № 1 от 30.03.2017 г. е необходимо копие от доклада за външната оценка да се изпраща на министъра на финансите в едномесечен срок от приключване на външната оценка.

Призоваваме ръководителите на звената за вътрешен одит да съблюдават изискванията на чл.29, ал.3 от ЗВОПС, както и на международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит относно предприемане на съответните действия за стартиране на процедура по регулярно извършване на такава оценка.

 

                                                                                                                                                              Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“