Skip Navigation Links
Документи
Добри практики
Новини и актуална информация
Регистър на ЗВО
Сертифициране на ВО
Регистър на СВО
Въпроси и отговори
 Документи >> Актуална информация
Информацията, съдържаща лични данни в ИСФУКВО е временно недостъпна, поради реорганизация на системата.
Обсъждане на годишните доклади за вътрешния контрол в публичния сектор за 2017 г. в Народното събрание


ПрегледПреглед
ПрегледПреглед
19.07.2018

 

Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми колеги,

На 18 юли 2018 г. в „Огледална зала“ на Народното събрание, по инициатива на председателя на постоянно действащата подкомисия по отчетност на публичния сектор към Комисията по бюджет и финанси, г-жа Мария Илиева бяха разгледани и обсъдени  приетия с решение 381 от 7 юни 2018 г. на Министерски съвет, Консолидиран годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор за 2017 г., Годишните доклади за финансовото управление и контрол и вътрешния одит за 2017 г. на Висшия съдебен съвет и Сметната палата, както и становищата на Сметна палата по докладите.

На заседанието освен членовете на подкомисията присъстваха и г-н Цветан Цветков - председател на Сметна палата, г-жа Горица Грънчарова, зам. председател на Сметната палата, проф. д-р Георги Иванов и г-н Емил Евлогиев – членове на Сметната палата, г-н Валентин Ангелов - Ръководител на звеното за вътрешен одит при Висшия съдебен съвет, г-н Георги Йорданов – началник на кабинета на министъра на финансите и г-н Стефан Белчев – директор на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ в Министерството на финансите.

Срещата протече в изключително интересен и ползотворен тон. Всички страни изразиха мнение на задоволство от тази първа по рода си среща на обсъждане на докладите за състоянието на вътрешния контрол. Дискутира се постигнатото в положителен аспект до момента, настоящите проблеми и предизвикателства във вътрешния контрол, както и бяха дадени конструктивни предложения, които ще се вземат в предвид при предстоящото изменение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

 

                                                                                                                     Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“