Skip Navigation Links
Документи
Добри практики
Новини и актуална информация
Регистър на ЗВО
Сертифициране на ВО
Регистър на СВО
Въпроси и отговори
 Документи >> Актуална информация
Информацията, съдържаща лични данни в ИСФУКВО е временно недостъпна, поради реорганизация на системата.
Консолидиран годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор в Република България за 2017 г.


08.06.2018

 

Уважаеми госпожи и господа,

 

В раздел "Документи", секция "Методология"/"Финансово управление и контрол" и секция "Други" е публикуван Консолидираният годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор в Република България за периода 1 януари - 31 декември 2017 г. Докладът е приет с РМС № 381 от 7 юни 2018 г.

 

                                                                                             Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“