Skip Navigation Links
Документи
Добри практики
Новини и актуална информация
Регистър на ЗВО
Сертифициране на ВО
Регистър на СВО
Въпроси и отговори
 Документи >> Актуална информация
Информацията, съдържаща лични данни в ИСФУКВО е временно недостъпна, поради реорганизация на системата.
Изменение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор


07.06.2018

     Уважаеми госпожи и господа,

     Уважаеми колеги,

     Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ предвижда през второто полугодие на 2018 г. да предложи изменение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. В съответствие с чл. 21, ал. 2 от Закона за нормативните актове е изготвена частична предварителна оценка на въздействието за включване в законодателната програма на Министерския съвет.

      Във връзка с гореизложеното Ви информираме, че може да дадете конкретни, обосновани и конструктивни предложения за промяна (актуализация) на нормативния акт. Предложенията може да изпращате до 31.07.2018 г. на e-mail: [email protected].

      След изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол, същият ще бъде публикуван на интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации: www.strategy.bg.

 

 

                                                                                                                     Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“