Skip Navigation Links
Документи
Добри практики
Новини и актуална информация
Регистър на ЗВО
Сертифициране на ВО
Регистър на СВО
Въпроси и отговори
 Документи >> Актуална информация
Информацията, съдържаща лични данни в ИСФУКВО е временно недостъпна, поради реорганизация на системата.
ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ "ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР"


21.12.2017

 

Уважаеми кандидати за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“,

 

С предоставената в Наредба № Н-7 от 4.10.2017 г. за условията, реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат „вътрешен одитрор в публичния сектор“ възможност за провеждане на изпитите в електронен вариант, чрез дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ (МКВО), се предприеха действия за разработване на специализиран модул за провеждане на изпит за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“. Към настоящия момент електронната система е тествана успешно от представители на дирекция МКВО.

С функционалностите си тя ще улесни кандидатите при провеждането на изпита като:

- за решаването на изпитния тест всеки кандидат ползва персонален компютър;

- системата маркира с различен цвят тези въпроси, на които кандидатът е посочил отговор;

- по време на изпитния тест кандидатите могат да заменят посочен отговор на въпрос с друг отговор, по тяхна преценка;

- времето за обявяване на резултатите от изпита е в рамките на няколко дни.

Предвиждаме да се направи кратък клип (демо), с който нагледно да се визуализира изпита – от влизането на входа на залата – до приключването на изпита.

Във връзка с гореизложеното Ви уведомяваме, че през месец март – април 2018 г. планираме да проведем изпит за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ чрез използване на електронен софтуер.

 

 

                                                                                                                        Дирекция "Методология на контрола и вътрешен одит"