Skip Navigation Links
Документи
Добри практики
Новини и актуална информация
Регистър на ЗВО
Сертифициране на ВО
Регистър на СВО
Въпроси и отговори
 Документи >> Актуална информация
Информацията, съдържаща лични данни в ИСФУКВО е временно недостъпна, поради реорганизация на системата.
Отчитане на дейността по вътрешен одит за 2017 година от организациите в публичния сектор


18.12.2017

 

Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми колеги,

 

            Във връзка с прилагане на процедурата за годишно докладване на дейността по вътрешен одит, Ви уведомяваме, че актуализирания въпросник към годишния доклад е публикуван в Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит (ИСФУКВО), раздел: Документи»Методология»Вътрешен одит.

За тази отчетна година се предвижда попълването на въпросника и изпращането на годишния доклад за дейността по вътрешен да става по електронен път чрез уеб базиран модул „Годишно докладване“ (ГД). Модулът е част от ИСФУКВО и е в процес на разработване. До 31 януари 2018 г. в раздел „Новини и актуална информация“  (http://fukvopublic.minfin.bg) ще бъде публикувано подробно указание относно начина и реда на електронното попълване и подаване на информацията.

Моля, обърнете внимание, че за безпроблемна работа с новия модул ГД е необходимо за служителите, които ще работят с него да осигурите следните версии на интернет браузърите: „Internet Explorer“ – минимална версия 8, препоръчителна 10 или 11; „Google Chrome“ – последна актуална версия, „Mozilla Firefox“ – последна актуална версия, „Safari“ – последна актуална версия, „Opera“ – последна актуална версия или „Microsoft Edge“.

       Годишният доклад за дейността по вътрешен одит и въпросникът към него трябва да се изпратят от ръководителя на съответната организация в срок до 10.03.2018 г. в Министерство на финансите. 

 

            С пожелание за успешна работа!

                                                                                                                                                       Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит”