Skip Navigation Links
Документи
Добри практики
Новини и актуална информация
Регистър на ЗВО
Сертифициране на ВО
Регистър на СВО
Въпроси и отговори
 Документи >> Актуална информация
Информацията, съдържаща лични данни в ИСФУКВО е временно недостъпна, поради реорганизация на системата.
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И НАЧИНА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ "ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР"


30.08.2017

            

            Уважаеми госпожи и господа,

            Уважаеми колеги,

 

            На страницата на Министерството на финансите, раздел „Проекти на нормативни и други актове“ и на Портала за обществени консултации е публикуван Проект на Наредба за условията, реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ и мотиви към проекта на наредба.

            Срокът за изпращане на становища и коментари от заинтересованите лица е в периода от 30.08.2017 г. до 29.09.2017 г. на следните адреси:

https://www.minfin.bg/bg/page/578?id=147

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2952,

както и на електронната поща на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“:  [email protected].

 

С пожелание за спорна работа!

 

                                                                              Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“