Skip Navigation Links
Документи
Добри практики
Новини и актуална информация
Регистър на ЗВО
Сертифициране на ВО
Регистър на СВО
Въпроси и отговори
 Документи >> Актуална информация
Информацията, съдържаща лични данни в ИСФУКВО е временно недостъпна, поради реорганизация на системата.
ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР


05.06.2017

   

   Уважаеми госпожи и господа,

   Уважаеми колеги,

 

            Уведомяваме Ви, че в Министерството на финансите постъпи информация за създаден одитен комитет в община Велинград, в изпълнение на чл. 18, ал. 2, т.3 и ал. 3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС). Това на практика е първият създаден одитен комитет, за който разполагаме с информация след влизането на задължителното изискване на ЗВОПС от юли 2016 г.

            Използваме възможността да напомним, че съставът на одитните комитети в министерствата и Държавен фонд „Земеделие“ се съгласува с министъра на финансите, при спазване на Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор.

            Обръщаме внимание, че в изпълнение на чл. 18, ал.3 от ЗВОПС общините следва да изпращат на министъра на финансите информация относно състава на одитните комитети, в случай, че има създадени такива.

 

            С пожелание за спорна седмица!

 

                                                                                                                             Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“