Skip Navigation Links
Документи
Добри практики
Новини и актуална информация
Регистър на ЗВО
Сертифициране на ВО
Регистър на СВО
Въпроси и отговори
 Документи >> Актуална информация
Информацията, съдържаща лични данни в ИСФУКВО е временно недостъпна, поради реорганизация на системата.
МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ И УНИВЕРСИТЕТЪТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ПОДПИСАХА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО


ПрегледПреглед
Преглед
02.06.2017

 

Уважаеми дами и господа,

Уважаеми колеги,

Министерството на финансите и Университетът за национално и световно стопанство подписаха Рамково споразумение за сътрудничество.

Със задоволство можем да отбележим, че това е първото по рода си споразумение на нашето министерство, при това с едно от най-старите и най-голямото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа, с 97-годишна история!

Двете организации ще си сътрудничат с цел изграждане на ефективни връзки и механизми за взаимодействие при въвеждане на добри практики и високи стандарти в обучението и изследователската дейност в областта на финансовото управление и контрол и вътрешния одит.

Сред възможните форми на взаимодействие са обмен на добри практики, провеждане на обучения, дискусии и конференции, както и съвместни инициативи за извършване на анализ и оценка на действащото законодателство в областта и предложения за неговото усъвършенстване.

Като изключително важна инициатива се отчита ангажимента за съдействие от страна на УНСС при организацията и провеждането на изпитите за придобиване на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, когато то се осъществява по електронен път чрез обособена информационна система. Този иновативен подход ще съкрати времето за обработка на резултатите на участниците до минимум и ще повиши още повече критериите за конфиденциалност и надеждност при провеждането на самия изпит.

На церемонията в УНСС присъстваха ректорът на Университета проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Огнян Симеонов – координатор по споразумението от страна на УНСС, заместник-министърът на финансите Кирил Ананиев, началникът на кабинета на министъра на финансите Георги Йорданов и директорът на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит” в МФ Стефан Белчев – координатор на споразумението от страна на МФ.

Надяваме се и сме убедени, че това е пътя за бъдещото развитие на финансовото управление и контрол – чрез тясно взаимодействие между практиката и науката.

 

С пожелание за спорна работа!