Skip Navigation Links
Документи
Добри практики
Новини и актуална информация
Регистър на ЗВО
Сертифициране на ВО
Регистър на СВО
Въпроси и отговори
 Документи >> Актуална информация
Информацията, съдържаща лични данни в ИСФУКВО е временно недостъпна, поради реорганизация на системата.
Консолидиран годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор в Република България за 2016 г.


01.06.2017

 

Уважаеми госпожи и господа,

 

 В раздел "Документи", секция "Методология"/"Финансово управление и контрол" и секция "Други" е публикуван Консолидираният годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор в Република България за периода 1 януари - 31 декември 2016 г. Докладът е приет с РМС № 298 от 1 юни 2017 г.