Skip Navigation Links
Документи
Добри практики
Новини и актуална информация
Регистър на ЗВО
Сертифициране на ВО
Регистър на СВО
Въпроси и отговори
 Документи >> Актуална информация
Информацията, съдържаща лични данни в ИСФУКВО е временно недостъпна, поради реорганизация на системата.
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ, СВЪРЗАНИ С ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР


20.04.2017

         

        Уважаеми госпожи и господа,

 

         Уважаеми колеги,

 

         Във връзка с повишения интерес относно сформирането на одитните комитети в организациите от публичния сектор, дирекция "Методология на контрола и вътрешен одит" периодично ще публикува становища по зададeните от Вас въпроси.

 

         Също така, предлагаме на Вашето внимание писмо-отговор от дирекция "Модернизация на администрацията" в Администрация на Министерския съвет, относно изплащането на възнаграждение на членовете на одитни комитети в организациите от публичния сектор.

 

 

 

                                                                       С пожелание за спорна работа,

                                                                                                                                                                 Дирекция "Методология на контрола и вътрешен одит"