Skip Navigation Links
Документи
Добри практики
Новини и актуална информация
Регистър на ЗВО
Информация за вътрешните одитори
Сертифициране на ВО
Регистър на сертифицираните ВО в публичния сектор
 Документи >> Преглед на новини и актуална информация
    
Skip Navigation Links    Търсене  

   Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит (системата) се поддържа от дирекция "Методология на контрола и вътрешен одит" в Министерство на финансите.

20.04.2017   Топ новина
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ, СВЪРЗАНИ С ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
 
17.10.2017  
НАРЕДБА ЗА ИЗПИТА
 
17.10.2017  
Национален форум в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов
 
16.10.2017  
КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО КОНТРОЛ И ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
 
08.08.2017  
ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР, ФИНАНСОВИТЕ КОНТРОЛЬОРИ,ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ И ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
 
19.06.2017  
Информация за дейността на дирекция МКВО
 
05.06.2017  
ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
 
02.06.2017  
МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ И УНИВЕРСИТЕТЪТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ПОДПИСАХА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
 
01.06.2017  
Консолидиран годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор в Република България за 2016 г.
 
31.05.2017  
ДО ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
 
12345