Skip Navigation Links
Документи
Добри практики
Новини и актуална информация
Регистър на ЗВО
Сертифициране на ВО
Регистър на СВО
Въпроси и отговори
 Документи >> Преглед на новини и актуална информация
Информацията, съдържаща лични данни в ИСФУКВО е временно недостъпна, поради реорганизация на системата.
    
   Търсене  

   Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит (системата) се поддържа от дирекция "Методология на контрола и вътрешен одит" в Министерство на финансите.

20.04.2017   Топ новина
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ, СВЪРЗАНИ С ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
 
17.01.2019  
Провеждане на регулярна работна среща между ръководителите на звената за вътрешен одит от министерства и други централни ведомства и дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ в Министерството на финансите
 
15.01.2019  
Актуализирана информация във връзка с назначаването и освобождаването на вътрешни одитори в организациите от публичния сектор
 
07.01.2019  
Информация за членовете на одитни комитети в организации от публичния сектор
 
21.12.2018  
Весели празници!
 
04.12.2018  
УКАЗАНИЯ ЗА ПРИОРИТЕТНИ ЦЕЛИ И ОБЛАСТИ ЗА ОДИТИРАНЕ ПРИ ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ ЗА 2019 Година
 
04.12.2018  
Отчитане на дейността по вътрешен одит за 2018 година от организациите в публичния сектор
 
19.11.2018  
ВЪПРОСНИК ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ ЗА 2018 Г.
 
12.11.2018  
Проект „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор"
 
09.11.2018  
Годишно докладване за състоянието на системите за финансово управление и контрол в публичния сектор за 2018 г.
 
123456