Skip Navigation Links
Документи
Добри практики
Новини и актуална информация
Регистър на ЗВО
Информация за вътрешните одитори
Сертифициране на ВО
Регистър на сертифицираните ВО в публичния сектор
 Документи >> Преглед на новини и актуална информация
    
Skip Navigation Links    Търсене  

   Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит (системата) се поддържа от дирекция "Методология на контрола и вътрешен одит" в Министерство на финансите.

20.04.2017   Топ новина
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ, СВЪРЗАНИ С ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
 
12.02.2018  
Годишно докладване за състоянието на системите за финансово управление и контрол и за дейността по вътрешен одит по електронен път
 
07.02.2018  
Обучения за годишното докладване по електронен път
 
30.01.2018  
ОДИТЕН КОМИТЕТ В МИНИСТЕРСТВО
 
29.01.2018  
ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТ
 
03.01.2018  
СТРАТЕГИЧЕСКИ И ГОДИШНИ ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ
 
22.12.2017  
ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!
 
21.12.2017  
ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ "ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР"
 
18.12.2017  
УКАЗАНИЯ ЗА ПРИОРИТЕТНИ ЦЕЛИ И ОБЛАСТИ ЗА ОДИТИРАНЕ ПРИ ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ ЗА 2018 Г.
 
18.12.2017  
Отчитане на дейността по вътрешен одит за 2017 година от организациите в публичния сектор
 
1234