Skip Navigation Links
Документи
Добри практики
Новини и актуална информация
Регистър на ЗВО
Сертифициране на ВО
Регистър на СВО
Въпроси и отговори
 Документи >> Преглед на новини и актуална информация
Информацията, съдържаща лични данни в ИСФУКВО е временно недостъпна, поради реорганизация на системата.
    
   Търсене  

   Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит (системата) се поддържа от дирекция "Методология на контрола и вътрешен одит" в Министерство на финансите.

20.04.2017   Топ новина
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ, СВЪРЗАНИ С ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
 
15.02.2019  
Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор
 
11.02.2019  
ПРОВЕДЕНА РАБОТНА СРЕЩА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ С РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЗВЕНАТА ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ ОТ МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ЦЕНТРАЛНИ ВЕДОМСТВА
 
31.01.2019  
Обучения към Школата по публични финанси
 
29.01.2019  
Обучения за годишното докладване за състоянието на СФУК и за дейността по вътрешен одит
 
23.01.2019  
Провеждане на изпит за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ през 2019 г.
 
17.01.2019  
Провеждане на регулярна работна среща между ръководителите на звената за вътрешен одит от министерства и други централни ведомства и дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ в Министерството на финансите
 
15.01.2019  
Актуализирана информация във връзка с назначаването и освобождаването на вътрешни одитори в организациите от публичния сектор
 
07.01.2019  
Информация за членовете на одитни комитети в организации от публичния сектор
 
21.12.2018  
Весели празници!
 
123456