Skip Navigation Links
Документи
Добри практики
Новини и актуална информация
Регистър на ЗВО
Информация за вътрешните одитори
Сертифициране на ВО
Регистър на СВО
Въпроси и отговори
 Документи >> Преглед на новини и актуална информация
    
Skip Navigation Links    Търсене  

   Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит (системата) се поддържа от дирекция "Методология на контрола и вътрешен одит" в Министерство на финансите.

20.04.2017   Топ новина
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ, СВЪРЗАНИ С ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
 
19.04.2018  
ПЛАЩАНЕ НА ТАКСА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ "ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР" И ПОЛУЧАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ
 
17.04.2018  
Дискусионна среща
 
05.04.2018  
СПИСЪК НА ЛИЦАТА, УСПЕШНО ИЗДЪРЖАЛИ ИЗПИТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ "ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР", ПРОВЕДЕН НА 31.03.2018 г.
 
23.03.2018  
СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ИЗПИТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ "ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР", КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 31.03.2018 г., В УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО, ГР. СОФИЯ, СТУДЕНТСКИ ГРАД "ХР. БОТЕВ", УЛ. "8-МИ ДЕКЕМВРИ" С РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗАЛИ/СЕКТОРИ
 
20.03.2018  
Видео указание за мястото и реда за провеждане на изпита за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ в електронен вариант
 
19.03.2018  
Образец на статут на одитен комитет
 
16.03.2018  
Важно събщение за модул "Годишно докладване"!!!
 
14.03.2018  
Списък на лицата, допуснати до изпита за придобиване на сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор", който ще се проведе на 31 март 2018 г.
 
23.02.2018  
Одитни комитети
 
12345