Skip Navigation Links
Документи
Добри практики
Новини и актуална информация
Регистър на ЗВО
Сертифициране на ВО
Регистър на СВО
Въпроси и отговори
 Документи >> Преглед на новини и актуална информация
Информацията, съдържаща лични данни в ИСФУКВО е временно недостъпна, поради реорганизация на системата.
    
   Търсене  

   Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит (системата) се поддържа от дирекция "Методология на контрола и вътрешен одит" в Министерство на финансите.

20.04.2017   Топ новина
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ, СВЪРЗАНИ С ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
 
19.07.2018  
Обсъждане на годишните доклади за вътрешния контрол в публичния сектор за 2017 г. в Народното събрание
 
17.07.2018  
Електронно подаване на документи за участие в изпита за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“
 
06.07.2018  
Резултати от извършени одитни ангажименти по приоритетни области за 2018 г.
 
08.06.2018  
Консолидиран годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор в Република България за 2017 г.
 
07.06.2018  
Изменение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор
 
21.05.2018  
ПРОВЕДЕНА РАБОТНА СРЕЩА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ С РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЗВЕНАТА ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ ОТ МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ЦЕНТРАЛНИ ВЕДОМСТВА
 
19.04.2018  
ПЛАЩАНЕ НА ТАКСА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ "ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР" И ПОЛУЧАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ
 
17.04.2018  
Дискусионна среща
 
19.03.2018  
Образец на статут на одитен комитет
 
1234