Skip Navigation Links
Документи
Добри практики
Новини и актуална информация
Регистър на ЗВО
Сертифициране на ВО
Регистър на СВО
Въпроси и отговори
 Документи >> Преглед на новини и актуална информация
Информацията, съдържаща лични данни в ИСФУКВО е временно недостъпна, поради реорганизация на системата.
    
   Търсене  

   Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит (системата) се поддържа от дирекция "Методология на контрола и вътрешен одит" в Министерство на финансите.

20.04.2017   Топ новина
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ, СВЪРЗАНИ С ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
 
01.10.2018  
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор
 
19.09.2018  
Заседание на Консултативния съвет по контрол и одит в публичния сектор в България
 
13.09.2018  
Справка на извършените външни оценка по реда на Наредба № 1 от 30.03.2017 г. за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване качеството на одитната дейност
 
10.09.2018  
Проект "Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор"
 
19.07.2018  
Обсъждане на годишните доклади за вътрешния контрол в публичния сектор за 2017 г. в Народното събрание
 
17.07.2018  
Електронно подаване на документи за участие в изпита за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“
 
06.07.2018  
Резултати от извършени одитни ангажименти по приоритетни области за 2018 г.
 
08.06.2018  
Консолидиран годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор в Република България за 2017 г.
 
07.06.2018  
Изменение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор
 
12345