Skip Navigation Links
Документи
Добри практики
Новини и актуална информация
Регистър на ЗВО
Сертифициране на ВО
Регистър на СВО
Въпроси и отговори
 Документи >> Преглед на новини и актуална информация
Информацията, съдържаща лични данни в ИСФУКВО е временно недостъпна, поради реорганизация на системата.
    
   Търсене  

   Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит (системата) се поддържа от дирекция "Методология на контрола и вътрешен одит" в Министерство на финансите.

20.04.2017   Топ новина
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ, СВЪРЗАНИ С ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
 
04.12.2018  
УКАЗАНИЯ ЗА ПРИОРИТЕТНИ ЦЕЛИ И ОБЛАСТИ ЗА ОДИТИРАНЕ ПРИ ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ ЗА 2019 Година
 
04.12.2018  
Отчитане на дейността по вътрешен одит за 2018 година от организациите в публичния сектор
 
19.11.2018  
ВЪПРОСНИК ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ ЗА 2018 Г.
 
12.11.2018  
Проект „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор"
 
09.11.2018  
Годишно докладване за състоянието на системите за финансово управление и контрол в публичния сектор за 2018 г.
 
23.10.2018  
Съобщение за ръководителите на организации – първостепенни разпоредители с бюджет, относно предоставянето на информация за разпоредителите с бюджет от по-ниска степен към тях
 
01.10.2018  
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор
 
19.09.2018  
Заседание на Консултативния съвет по контрол и одит в публичния сектор в България
 
13.09.2018  
Справка на извършените външни оценка по реда на Наредба № 1 от 30.03.2017 г. за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване качеството на одитната дейност
 
12345