Skip Navigation Links
Документи
Добри практики
Новини и актуална информация
Регистър на ЗВО
Информация за вътрешните одитори
Сертифициране на ВО
Регистър на СВО
Въпроси и отговори
 Документи >> Преглед на новини и актуална информация
    
Skip Navigation Links    Търсене  

   Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит (системата) се поддържа от дирекция "Методология на контрола и вътрешен одит" в Министерство на финансите.

20.04.2017   Топ новина
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ, СВЪРЗАНИ С ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
 
03.05.2018  
РАБОТНА СРЕЩА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ С РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЗВЕНАТА ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ ОТ МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ЦЕНТРАЛНИ ВЕДОМСТВА
 
19.04.2018  
ПЛАЩАНЕ НА ТАКСА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ "ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР" И ПОЛУЧАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ
 
17.04.2018  
Дискусионна среща
 
05.04.2018  
СПИСЪК НА ЛИЦАТА, УСПЕШНО ИЗДЪРЖАЛИ ИЗПИТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ "ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР", ПРОВЕДЕН НА 31.03.2018 г.
 
19.03.2018  
Образец на статут на одитен комитет
 
23.02.2018  
Одитни комитети
 
30.01.2018  
ОДИТЕН КОМИТЕТ В МИНИСТЕРСТВО
 
03.01.2018  
СТРАТЕГИЧЕСКИ И ГОДИШНИ ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ
 
18.12.2017  
УКАЗАНИЯ ЗА ПРИОРИТЕТНИ ЦЕЛИ И ОБЛАСТИ ЗА ОДИТИРАНЕ ПРИ ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ ЗА 2018 Г.
 
1234